top of page

DIENSTEN

Vertrouwenspersoon

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat recht op toegang tot een vertrouwenspersoon voor iedere werknemer regelt. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Ik ben LVV geregistreerd vertrouwenspersoon en kan voor jouw organisatie extern vertrouwenspersoon zijn.

Projecten

Projecten kunnen variëren van het maken en uitvoeren van een Sociaal Plan, ontslagrondes, aanbesteding, de selectie van een Arbodienst of zelfs van een cateraar, tot het communicatie-traject rondom een organisatie-verandering.

Ik denk en werk in de breedte.

Medezeggenschap

Onderhandelen met Ondernemingsraad of met vakbonden? Ik ben zeer ervaren in het ontwikkelen van cao’s en regelingen en het voeren van onderhandelingen daarover. Als iedereen het bedrijfsbelang vooropstelt, is alles in co-creatie mogelijk!

Interim

Is je HR manager tijdelijk afwezig en wil je niet alleen de winkel openhouden maar ook de lopende of in te zetten veranderingstrajecten geborgd zien? Ik kan gedurende een periode één of enkele dagen per week ingezet worden.

Strategie en beleid

Met enige regelmaat wordt de strategie van het bedrijf herijkt: zijn we nog op de goede weg, wat behoeft aandacht op het gebied van structuur, of cultuur, of investeringen. In het verlengde daarvan worden afgeleide strategieën ontwikkeld, zoals de HR strategie. Ik kan hierin  adviseren, maar ook ontwikkelen en een start maken met uitvoering.

Schrijven

Medewerkers en managers weten graag waar ze aan toe zijn: welke regels gelden hier, hoe gaat we met elkaar om, wat wordt wel en niet vergoed, wat is de opzegtermijn?

Een 'op maat' Personeelsgids of Bedrijfshandboek schrijf ik graag.

M&A

Fusies, juridische samen-werkingen en overnames (‘Merger & Acquisition’) of outsourcing zijn arbeids-intensieve trajecten waar doorgaans een breed scala aan expertises wordt samen-gebracht. Vooral in de voorbereiding. Ik kan voor de HR kant ‘due diligences’ uitvoeren en het M&A team adviseren.

En/of ingeschakeld worden bij het integreren van mensen, processen en instrumenten.

Ontwikkeling

(Management-)potentieel ontdekken: assessments en persoonlijke interviews.

Ik adviseer over ontwikkeltrajecten.

Samenwerking

Trouble shooting, bemiddelen in conflicten, vertrouwen terug-krijgen in een team: HR zaken waarbij het soms goed is dat een buitenstaander met de mensen gaat praten. Ik ben hierin ervaren. En sterk in heldere communicatie. 

Ik heb daarnaast een breed netwerk waarmee andere expertises ingeschakeld kunnen worden: arbeidsjuridisch, fiscaal en financieel.

bottom of page