top of page

SERVICES

DAAN@daanworks is een Zelfstandig Professional die haar jarenlange internationale ervaring op HR gebied projectmatig inzet bij organisaties die hun plannen in een afgerond tijdsbestek, met voortvarendheid en met goed resultaat willen uitvoeren. Werken naar de stip op de horizon: DAAN helpt u daarbij.

M&A

Fusies, juridische samenwerkingen en overnames (‘Merger & Acquisition’) of outsourcing zijn arbeids-intensieve trajecten waar doorgaans een breed scala aan expertises wordt samen-gebracht. Vooral in de voorbereiding. DAAN kan ten aanzien van de HR kant ‘due diligences’ uitvoeren en het M&A team adviseren.

Na realisatie kan DAAN ingeschakeld worden bij het integreren van mensen, processen en instrumenten. Een ‘Post Merger Integration’ traject brengt de kans op een succesvolle samenwerking met sprongen vooruit.

Negotiations

Onderhandelen met Ondernemingsraad of met vakbonden? DAAN is zeer ervaren in het ontwikkelen van CAO’s en regelingen en het voeren van onderhandelingen daarover. Als iedereen het bedrijfsbelang vooropstelt, is alles in co-creatie mogelijk!

Interim

Is uw HR director of manager tijdelijk afwezig en wilt u niet alleen de winkel openhouden maar ook de lopende of in te zetten veranderingstrajecten geborgd zien? DAAN kan gedurende een periode ook één of enkele dagen per week ingezet worden.

Strategy

Een organisatie heeft haar visie en missie voor langere termijn helder voor ogen. Meestal wordt iedere vijf jaar de strategie van het bedrijf herijkt: zijn we nog op de goede weg, wat behoeft aandacht op het gebied van structuur, of cultuur, of investeringen. In het verlengde daarvan worden afgeleide strategieën ontwikkeld, zoals de HR strategie. DAAN kan hierin  adviseren, maar ook ontwikkelen en een start maken met uitvoering.

Projects

DAAN kan ingeschakeld worden voor projecten binnen en buiten het HR vakgebied. Als er een doel is en er mensen bij betrokken zijn, staat DAAN met daadkracht in mens-en-werk. 

Projecten kunnen variëren van het maken en uitvoeren van een Sociaal Plan, ontslagrondes, aanbesteding en selectie van een Arbodienst of zelfs van een cateraar tot het communicatietraject rondom een organisatieverandering. DAAN denkt en werkt in de breedte.

Development

(Management-)potentieel ontdekken: assessments en persoonlijke interviews.

DAAN adviseert over ontwikkeltrajecten.

Cooperation

Trouble shooting, bemiddelen in conflicten, vertrouwen terugkrijgen in een team: HR zaken waarbij het soms goed is dat een buitenstaander met de mensen gaat praten. DAAN heeft hier veel ervaring in en is sterk in communicatie. 

Global

Soms zijn buitenlandse vestigingen qua omvang te klein om lokaal eigen HR ondersteuning te hebben. DAAN weet de wegen in vele buitenlanden om vanuit de moedermaatschappij lokale HR zaken te regelen. DAAN kent de dynamiek van internationale organisaties, met verschillende culturen, het politieke krachtenveld, het functioneel versus hiërarchisch leiderschap. 

DAAN's internationale ervaring:

  • Europa

  • Zuid-oost Azië

  • Midden-Oosten

  • Zuid-Afrika

  • Verenigde Staten

  • Canada

bottom of page